Webhosting domeny bota-kulecniky.cz byl prerusen z duvodu dlouhodobeho neuhrazeni fakturovane castky za jeho provoz.

Kontakt: helpdesk@mediaweb.cz